انتی استاتیک و روغن نساجی

ماهیت شیمیایی : این آنتی استاتیک مخلوطی از روغن های طبیعی، مواد فعال سطح و مواد افزودنی ویژه می باشد.

مشخصات فنی رزین

مشاهده و دریافت کاتالوگ pdf

نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون
شکل ظاهری —————- مایع نسبتا بی رنگ کمی مایل به زرد
PH (ASTM D 1293) ۵/۷ –  ۰/۷
ماهیت یونی —————- آنیونیک – نانیونیک

خواص شیمیائی

این آنتی استاتیک هيچگـونـه كـاهشـي در خصـوصيـات اليـاف بـوجـود نيـاورده و اثـر سـوئـــي روي رنـگ و سـايــه رنـگ اليــاف نـدارد. بـا أب بــراحتـي به صورت امولسیون درآمده و با هر نوع آبی سازگاری دارد و نسبـت به عمليات مكانيكـي مقــاوم و باعث نرم شدن زیر دست الیاف می گردد. مـاده فوق بـاعـث ايجاد لغزنـدگـي بين اليـاف شـده و اين

موارد مصرف

این آنتی استاتیک جهت جلوگیری از الکتریسیته ساکن و کاهش ضریب اصطکاک دینامیکی الیاف در سیستم های ریسندگی و بافندگی به تنهائی بکار می رود.

نحوه مصرف

اين آنتی استاتیک به مقدار ۴/۰ الی ۸/۰ درصد نسبت به وزن و نوع الیاف پیشنهاد می گردد می توان آنتی استاتیک فوق را همراه با آب به صورت اسپری بر روی توده الیاف قبل از ریسندگی اسپری کرد و بعد از زمان مشخصی الیاف را به قسمت ریسندگی هدایت کرد، و در مورد نخ نیز می توان مواد فوق را با آب رقیق کرده و در محفظه ای که شامل یک فلطک چرخان می باشد ریخته و نخ را از روی غلطک عبور داده تا به مواد فوق آغشته گردد. در سیستم بافندگی بنا بر نیاز از روش اسپری استفاده می شود.

شرایط نگهداری

شرایط مطلوب برای نگهداری این محصول بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد و توصیه می شود از بسته بودن درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این ماده حداکثر به مدت یک سال در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و رنگ و خواص آن تغییر نمی کند.

بسته بندی

این محصول در بشکه های پلاستیکی ۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرمی درب بسته ارائه می گردد. امکان عرضه در بسته بندی های دیگر بنا به درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.