موارد خاص

ماهیت شیمیایی : ترکیبی از الکیل پلی گلیکول اتر و اتوکسیلاتها می باشد.

مشخصات فنی

مشاهده و دریافت کاتالوگ pdf

نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون
شکل ظاهری —————- مایع غلیظ بی رنگ
PH (ASTM D 1293) ۵/۰ ±  ۷
ماهیت یونی —————- نانیونیک

خواص شیمیائی

این محصول با انواع محلولهای آهار سازکار بوده و در طول پروسه کف ایجاد شده پایدار بوده و همچنین هيچگـونـه تاثیری بر رنگ و خواص فیلم نهایی رزین ندارد.

موارد مصرف

این محصول بـراى ایجاد کف در تکمیل موکت، انواع لایی و موارد مشابه کاربرد دارد.

نحوه مصرف

بعد از تهیه محلول رزین برای تکمیل موکت و یا … با توجه به وزن محلول رزین تولید شده به مقدار ۱ الی ۲ درصد آن را به محلول رزین اضافه و بعد از همزدن و دمیدن مقداری هوا برای ایجاد کف، آن را به پشت غلطک تکمیل هدایت می نمایند.این ماده باعث مصرف بهینه رزین مصرفی شده و در موکت هایی که پایل کوتاه دارند زیر دست، پاخور و لطافت بهتری ایجاد می نماید. گاهی اوقات اضافه نمودن این ماده به محلول آهار باعث افت ویسکوزیته و گرانروی می شود که باید مصرف آب آهار را کم کرد که این امر موجب بالا رفتن سرعت خط نیز خواهد شد.

شرایط نگهداری

شرایط مطلوب برای نگهداری این محصول بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد و توصیه می شود از بسته بودن درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این ماده حداکثر به مدت یک سال در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و رنگ و خواص آن تغییر نمی کند.

بسته بندی

این محصول در بشکه های پلاستیکی ۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرمی درب بسته ارائه می گردد. امکان عرضه در بسته بندی های دیگر بنا به درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.