انتی استاتیک و روغن نساجی

ماهیت شیمیایی : روغن های معدنی همراه با مواد فعال سطح و نرم کننده می باشد.

مشخصات فنی

مشاهده و دریافت کاتالوگ pdf

نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون
شکل ظاهری —————- مایع نسبتا غلیظ زرد رنگ
PH (ASTM D 1293) ۰/۷ –  ۵/۶
ماهیت یونی —————- آنیونیک – نانیونیک
مقدار ماده فعال —————- ۹۹%
ویسکوزیته (در ۲۰ ºC) —————- Mpas  ۱۵۰ – ۵۰
مفاومت در برابر آب سخت —————- بسیار حوب

خواص شیمیائی

هيچگـونـه كـاهشـی در خصـوصيـات اليـاف بـوجـود نيـاورده و اثـر سـوئـــی روی رنـگ و سـايــه رنـگ اليــاف نـدارد. بـا أب بــراحتـی به صورت امولسیون درآمده و با هر نوع آبی سازگاری دارد و نسبـت به عمليات مكانيكـی مقــاوم و باعث بهتر شدن زیر دست الیاف میگردد. مـاده فوق بـاعـث ايجاد لغزنـدگـی بين اليـاف شـده و اين امـر هـدايـت الكتـريـكی اليـاف را افـزايـش داده و الكتـريسيتـه سـاكـن را خنثـی ميـكنـــد. و امــولسيــون أن بمـدت طـولانـی پـايـدار اسـت. ايـن مــاده بـرای كـاركــرد در درجـه حرارتهـای زيـر ۱۰۰ درجـه سـانتيگـراد كامـلا منـاسـب مـی بـاشـد.

موارد مصرف

در ریسندگی الیاف آکریلک و پشم همراه با مواد آنتی استاتیک جهت خنثی کردن الکتریسیته ساکن و نرم کردن الیاف از نظر سهولت کار در مرحله ریسندگی و کمتر شدن پارگی به کار می رود.

نحوه مصرف

به مقدار ۴۰۰ الی ۵۰۰ گرم از این محصول به همراه آنتی استاتیک و آب برای ۱۰۰ کیلو الیاف نتیجه خوبی را به همراه خواهد داشت.

شرایط نگهداری

شرایط مطلوب برای نگهداری این محصول بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد و توصیه می شود از بسته بودن درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این ماده حداکثر به مدت یک سال در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و رنگ و خواص آن تغییر نمی کند.

بسته بندی

این محصول در بشکه های پلاستیکی ۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرمی درب بسته ارائه می گردد. امکان عرضه در بسته بندی های دیگر بنا به درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.