انتی استاتیک و روغن نساجی

ماهیت شیمیایی : این آنتی استاتیک مخلوطی از استرهای چرب، مواد آنتی استاتیک، امولسیفایر و مواد سطح فعال می باشد.

مشخصات فنی

مشاهده و دریافت کاتالوگ pdf

نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون
شکل ظاهری —————- مایع نسبتا غلیظ به رنگ زرد روشن
PH (ASTM D 1293) ۵/۰ ±  ۷
ماهیت یونی —————- آنیونیک – نانیونیک

خواص شیمیائی

این آنتی استاتیک هيچگـونـه كـاهشـي در خصـوصيـات اليـاف بـوجـود نيـاورده و اثـر سـوئـــي روي رنـگ و سـايــه رنـگ اليــاف نـدارد. بـا أب بــراحتـي به صورت امولسیون درآمده و با هر نوع آبی سازگاری دارد و نسبـت به عمليات مكانيكـي مقــاوم و باعث نرم شدن زیر دست الیاف می گردد. مـاده فوق بـاعـث ايجاد لغزنـدگـي بين اليـاف شـده و اين امـرهـدايـت الكتـريـكي اليـاف را افـزايـش داده و الكتـريسيتـه سـاكـن را خنثـي ميـكنـــد. ايــن مـــاده هيچگونه اثـر خـوردگي روي دستگاهـا نـداشتـه و از زنـگ زدن أنها جلوگيري مي نمايـد امــولسيــون أن بمـدت طـولانـي پـايـدار اسـت. ايـن مــاده بـراي كـاركــرد در درجـه حرارتهـاي زيـر ۱۰۰ درجـه سـانتيگـراد كامـلا” منـاسـب مـي بـاشـد.

موارد مصرف

این آنتی استاتیک برای توليـد انواع محصولات بی بافت بر پایه الیاف پلی پروپیلن (لایی، موکت و..) بسيـار منـاسـب مـى‌بـاشـد.

نحوه مصرف

با توجه به زیر دست الیاف مصرفی (زبر و خشن بودن آنها) معمولا برای ۱ تن الیاف، امولسیونی به نسبت ۲۰ – ۱۵ درصد تهیه و آن را روی الیاف اسپری می نمایند و در حین انجام کار مقدار مصرف امولسیون را بهینه می نمایند.

به طور کلی مقدار مصرف آنتی استاتیک با توجه به نوع دستگاه، برس دستگاه، وزن متر مربع لایه، تراکم سوزنها، و از لحاظ نمره، طول و فر موج الیاف متغیر میباشد.

شرایط نگهداری

شرایط مطلوب برای نگهداری این محصول بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد و توصیه می شود از بسته بودن درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این ماده حداکثر به مدت یک سال در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و رنگ و خواص آن تغییر نمی کند.

بسته بندی

این محصول در بشکه های پلاستیکی ۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرمی درب بسته ارائه می گردد. امکان عرضه در بسته بندی های دیگر بنا به درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.