اسپین فینیش

ماهیت شیمیایی : این اسپین فینیش ترکیبی از استرهای چرب، آنتی استاتیک، امولسیفایر مواد فعال سطح می باشد.

مشخصات فنی

مشاهده و دریافت کاتالوگ pdf

نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون
شکل ظاهری —————- مایع نسبتا غلیظ بی رنگ کمی مایل به زرد
PH (ASTM D 1293) ۵/۰ ±  ۷
ماهیت یونی —————- نانیونیک
مقاومت حرارتی —————- حداقل  ºC 180
اکتیویته —————- ۹۰ درصد
دانسیته —————- gr/cm³   ۱/۰ ± ۹۵/۰
حلالیت —————- به هر نسبتی در آب حل می گردد

خواص شیمیائی

این محصول هيچگـونـه كـاهشـى در خصـوصيـات اليـاف بـوجـود نيـاورده و اثـر سـوئـــى روى رنـگ و سـايــه رنـگ اليــاف نـدارد. بـا آب بــراحتـى قـابـل شستشـو ميباشـد و نسبـت به عمليات مكانيكـى مقــاوم اسـت. مـاده فوق بـاعـث ايجاد لغزنـدگـى بين اليـاف شـده و اين امـرهـدايـت الكتـريـكى اليـاف را افـزايـش داده و الكتـريسيتـه سـاكـن را خنثـى مي كنـــد. ايــن مـــاده هيچگونه اثـر خـوردگى روى دستگاه‌‌ها نـداشتـه وامــولسيــون آن بمـدت بسيار طـولانـى پـايـدار اسـت.

موارد مصرف

این محصول بـراى توليـد اليـاف پلـى‌پروپليـن از طريق سيستمهـاى C.F و B.C.F بسيـار منـاسـب مـى‌بـاشـد.

نحوه مصرف

مقدار مصرف این ماده با توجه به شرایط تولید الیاف پلی پروپیلن از ۸/۰ الی ۲/۱ درصد وزن الیاف متغیر می باشد. و با توجه به نوع دستگاه ذوب ریسی و پمپ تزریق اسپین فینیش می توان اسپین فینیش را با آب دیونیزه به هر نسبتی مخلوط کرد و سرعت دستگاه را طوری تنطیم کرد تا برداشت مورد نیاز انجام کیرد.

شرایط نگهداری

شرایط مطلوب برای نگهداری این محصول بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد می باشد و توصیه می شود از بسته بودن درب بشکه ها اطمینان حاصل نموده و از قرار گرفتن در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد و اشعه مستقیم آفتاب جلوگیری بعمل آید. این ماده حداکثر به مدت یک سال در شرایط معمولی محیط قابل نگهداری و پایدار مانده و رنگ و خواص آن تغییر نمی کند.

بسته بندی

این محصول در بشکه های پلاستیکی ۶۰ و ۲۰۰ کیلوگرمی درب بسته ارائه می گردد. امکان عرضه در بسته بندی های دیگر بنا به درخواست مشتری امکان پذیر می باشد.