۱۰شهریور/۹۴

Spin Finish D25

ماهیت شیمیایی: این اسپین فینیش ترکیبی از استرهای چرب، آنتی استاتیک، امولسیفایر مواد فعال سطح می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع نسبتا غلیظبیشتر…

۱۰شهریور/۹۴

Spin Finish D10

ماهیت شیمیایی : این اسپین فینیش ترکیبی از استرهای چرب، آنتی استاتیک، امولسیفایر مواد فعال سطح می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع نسبتابیشتر…