۱۰شهریور/۹۴

روغن آهار (Hinzol Oil )

ماهیت شیمیایی : ترکیبی از روغن های طبیعی و معدنی همراه با امولسیفایرهای قوی می باشد مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع غلیظ سفید رنگبیشتر…

۱۰شهریور/۹۴

روغن بافندگی (Hinzol Weaving Oil)

ماهیت شیمیایی: مخلوطی از استر اسید های چرب مقاوم در برابر حرارت، روان کننده ها، امولسیفایرها، مواد آنتی استاتیک، ضد خوردگی و مواد اضافی دیگر می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روشبیشتر…

۱۰شهریور/۹۴

واکس چله (Hinzol Wax)

ماهیت شیمیایی : از ترکیبات پلی گلیکول اتر می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع صاف و شفاف (بی رنگ) و نسبتا غلیظ PHبیشتر…

۱۰شهریور/۹۴

روغن دولا تابی(Hinzol Twisting Oil )

ماهیت شیمیایی : مخلوطی از واکس ها، امولسی فایرها و آنتی استاتیک می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع زرد رنگ شفاف PH (ASTMبیشتر…

۱۰شهریور/۹۴

Hinzol PSY

ماهیت شیمیایی : این آنتی استاتیک مخلوطی از استـر اسيدهاى چرب مقـاوم در بـرابـر حـرارت، روان كننـده‌ها، امـولسيفـايـرها و مـواد آنتـى استـاتيـك می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجهبیشتر…

۱۰شهریور/۹۴

Hinzol PP

ماهیت شیمیایی : این آنتی استاتیک مخلوطی از استرهای چرب، مواد آنتی استاتیک، امولسیفایر و مواد سطح فعال می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————-بیشتر…

۱۰شهریور/۹۴

روغن استرچ(Hinzol Oil ST )

ماهیت شیمیایی : روغن های معدنی همراه با مواد فعال سطح، نرم کننده و آنتی اسپلش می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع نسبتابیشتر…

۱۰شهریور/۹۴

روغن حل شونده(Hinzol Oil S25)

ماهیت شیمیایی : روغن های معدنی همراه با مواد فعال سطح و نرم کننده می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع نسبتا غلیظ زردبیشتر…

۱۰شهریور/۹۴

آنتی استاتیک تی – سی – ان (Hinzol Antitex TCN )

ماهیت شیمیایی : مخلوطی از روغن های طبیعی، مواد سطح فعال و مواد افزودنی ویژه می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع نسبتا بیبیشتر…

۱۰شهریور/۹۴

آنتی استاتیک تی – سی(Hinzol Antitex TC)

ماهیت شیمیایی : امخلوطی از روغن های طبیعی، مواد سطح فعال و مواد افزودنی ویژه می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع نسبتا بیبیشتر…

۱۰شهریور/۹۴

آنتی استاتیک ال – تی – اس(Hinzol Antitex LTS)

ماهیت شیمیایی : مخلوطی از روغن آلی، مواد فعال سطح و مواد افزودنی ویژه می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع نسبتا بی رنگبیشتر…

۱۰شهریور/۹۴

Hinzol Antitex K18

ماهیت شیمیایی : این آنتی استاتیک مخلوطی از روغن های طبیعی، مواد فعال سطح و مواد افزودنی ویژه می باشد. مشخصات فنی رزین نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهریبیشتر…