۱۱شهریور/۹۴

دیسپرس کننده ام – اس ۲۰ (Hinzol Dispotex MS20 )

ماهیت شیمیایی : از مشتقات فتی الکل اتوکسیلات می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمون نتیجه آزمون شکل ظاهری —————- مایع نسبتا غلیظ بی رنگ PH (محلول ۱۰ درصد) (ASTMبیشتر…

۱۱شهریور/۹۴

ضد کف سیلیکونی اس(Hinzol Antifoam S)

ماهیت شیمیایی : مخیوطی از پلی متیل سیلیکون کندانسه شده با گلیسیرول منو استارات و پلی پروپیلن گلیکول لورات و پلی اتیلن استارات می باشد. مشخصات فنی نام آزمون روش استاندارد آزمونبیشتر…