آنتی استاتیک ها
Anti Static Agent

آنتی استاتیک مخصوص تولید الیاف پلی استر
Hinzastic Fiber PSY
آنتی استاتیک مخصوص ریسندگی الیاف پلی استر
Hinzastic K18
آنتی استاتیک مخصوص ریسندگی الیاف اکریلیک
Hinzastic LTS
آنتی استاتیک مخصوص ریسندگی الیاف اکریلیک به روش تو به تاپس
Hinzastic TOW TO TOPS
آنتی استاتیک مخصوص لایی های سوزنی و ترموفیوز
Hinzastic TCN
پیمایش به بالا
به بالا بروید