اسپین فینیش نخ پلی پروپیلن (Hinza Spin BCF)

Hinza Spin BCF

◄ این محصول هیچگونه کاهشی در خصوصیات الیاف بوجود نیاورده و اثر سوئی روی رنگ الیاف ندارد.


◄ با آب به راحتی قابل شستشو می باشد و نسبت به عملیات مکانیکی مقاوم است.


◄ ماده فوق داری خاصیت آنتی استاتیکی و روغنی بین الیاف شده و این امر هدایت الکتریکی الیاف را افزایش داده و الکتریسته ساکن را خنثی می کند.


◄ این ماده هیچگونه اثر خوردگی روی دستگاه ها نداشته و امولسیون آن بمدت بسیار طولانی پایدار است


.

.

.

پیمایش به بالا
به بالا بروید