اسپین فینیش نخ پلی پروپیلن

Hinza Spin BCF

◄ این محصول هیچگونه کاهشی در خصوصیات الیاف بوجود نیاورده و اثر سوئی روی رنگ الیاف ندارد.

 

◄ با آب براحتی قابل شستشو می باشد و نسبت به عملیات مکانیکی مقاوم است.

 

◄ ماده فوق دارای خاصیت آنتی استاتیکی و روغنی بین الیاف شده و این امر هدایت الکتریکی الیاف را افزایش داده و الکتریسیته ساکن را خنثی می کند.

 

◄ این ماده هیچگونه اثر خوردگی روی دستگاه ها نداشته و امولسیون آن بمدت بسیار طولانی پایدار است.

 

.

.

.

پیمایش به بالا
به بالا بروید