اسپین فینیش ها
Textile Finishing oil

اسپین فینیش مخصوص نخ بی سی اف پلی پروپیلن
Hinzaspin BCF PP
اسپین فینیش مخصوص نخ بی سی اف پلی استر
Hinzaspin BCF PET
اسپین فینیش مخصوص نخ بی سی اف برای مصرف گونی
Hinzaspin CF
اسپین فینیش مخصوص موکت و لایی های پلی پروپیلن
Hinzaspin Carding PP
اسپین فینیش مخصوص موکت و لایی های پلی استر
Hinzaspin Carding PET
سیلیکون و کاتالیست مخصوص الیاف هالو و سالید
Hinzaspin SC
اسپین فینیش مخصوص نخ POY
Hinzaspin POY
پیمایش به بالا
به بالا بروید