صابون نانیونیک (Hinza NA Wash)

Hinza NA Wash

◄ پایداری عالی در مقابل اسیدها و قلیاهای قوی (3PHتا 12) نام برد

 

◄ دارای کف نسبتا کمی می باشد.

 

◄ نسبت به سختی آب حساس نبوده و موجب نرمی و براقیت کالا می گردد.

 

◄ کمترین اثر در شید رنگی داشته.

 

◄ برای تمامی سیستم های بچ، نیمه مداوم و مداوم مناسب می باشد.

 

◄ باعث کنده شدن رنگ های سطحی جذب نشده از سطح پارچه شده و آنها رو به صورت معلق در حمام نگه می دارد.


.

.

.

پیمایش به بالا
به بالا بروید