صابون پخت (Hinza Cure Wash)

Hinza Cure Wash

◄ پایداری عالی در مقابل اسیدها و قلیاها را نام برد.

 

◄ با بالا رفتن درجه حرارت پایداری و خواص خود را حفظ می کند.

 

◄ دارای کف نسبتا کمی می باشد.

 

◄ این صابون نسبت به سختی آب حساس نبوده.

 

◄موجب نرمی و براقیت کالا می گردد.

 

◄ کمترین اثر در شید رنگی داشته.

 

◄ برای تمامی سیستم های بچ، نیمه مداوم و مداوم مناسب می باشد.

 

.

.

.

پیمایش به بالا
به بالا بروید