نرمکن سیلیکونی ماکرو ( Hinza Soft Si MA )

Hinza Soft Si MA

◄ عدم ایجاد اثر زردی و یا لکه بر روی پارچه

 

◄ موجب زیر دست نرم و لطیف

 

◄ افزایش عمق رنگ خصوصا در رنگ های تیره

 

◄ سازگاری با هر نوع ماده کاتیونیک و نانیونیک

 

 

.

.

.

پیمایش به بالا
به بالا بروید