نرمکن سیلیکونی میکرو (Hinza Soft SI MI)

Hinza Soft SI MI

◄ عدم ایجاد اثر زردی و یا لکه بر روی پارچه

 

◄ سازگاری با هر نوع ماده کاتیونیک و نانیونیک

 

◄ موجب نرمی و زیر دست لطیف و افزایش افتادگی

 

◄ افزایش عمق رنگ خصوصا رنگ های تیره

 

◄ با تولید گروه های آب دوست در ساختار الیاف، تبادل حرارتی و رطوبتی با محیط را افزایش داده.

.

.

.

پیمایش به بالا
به بالا بروید