نرمکن کاتیونیک خمیر(Hinza Soft CA 90)

Hinza Soft CA 90

◄ یک سورفکتانت کاتیونیک است.

 

◄ دارای خاصیت نرم کنندگی

 

◄ دارای خاصیت آنتی استاتیکی و مرطوب شوندگی خوب

.

.

.

پیمایش به بالا
به بالا بروید