یکنواخت کننده (Hinza Leveling AG)

Hinza Leveling AG

◄ پایداری در مقابل انواع الکترولیت ها و اسیدهای موجود در حمام رنگرزی

 

◄ دارای ثبات حرارتی خوبی بوده.

 

◄ به جذب بهتر رنگ و رمق کشی بالا نیز کمک می کند.

 

◄ به علت از بین بردن حباب های هوای ما بین الیاف، جذب آب را افزایش داده و باعث یکنواختی می شود.

 

 

.

.

.

پیمایش به بالا
به بالا بروید